Zawiniony rozpad pożycia małżeńskiego, orzeczenie o winie

Jako przykłady zawinionego rozkładu pożycia małżeńskiego wskazać można zdradę, naruszanie nietykalności cielesnej lub godności osobistej, opuszczenie współmałżonka bez ważnej przyczyny, lenistwo czy też nieróbstwo małżonka (jeśli jest nieakceptowalne przez współmałżonka), brak szczerości w zakresie planowanej przyszłości (np. chęci posiadania dzieci), zmianę wyznania, trwonienie majątku (hazard) czy też alkoholizm. Przy czym zaznaczyć należy, że powyżej wskazane przyczyny mają jedynie charakter przykładowy, a orzecznictwo dostarcza jeszcze wielu innych przykładów zawinionego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Dodać należy, że istnieją przyczyny, które w zależności od okoliczności będą traktowane jako zawinione lub niezawinione, jak np.: niewłaściwe zachowanie w stosunku do rodziny współmałżonka, bezpłodność, a nawet znaczną różnicę wieku małżonków.

W zakresie wątku ustalania winy w rozwodzie, bardzo ważną kwestią, o której strony często zapominają, jest okoliczność związku przyczynowego pomiędzy nagannym zachowaniem jednego z małżonków, a rozpadem małżeństwa. Jako przykład można wskazać sytuację, w której małżonkowie rozstają się, zamieszkują osobno, rozstanie traktują jako definitywne i dopiero wówczas jeden z małżonków (jeszcze przed rozwodem) związuje się z nowym partnerem, nie ukrywając w żaden sposób tego związku. W takiej sytuacji, nowy związek jednego z małżonków, nie będzie traktowany przez sąd jako zdrada, która jest podstawą do ustalenia wyłącznej winy małżonka, który spotyka się z nowym partnerem, bowiem należy w tej sytuacji mieć na uwadze pewną chronologię – co było skutkiem, a co przyczyną danego zachowania. Jeśli znajomość z nowym partnerem rozpoczęła się już po faktycznym rozstaniu małżonków, nie sposób uznać, że to właśnie ta nowa znajomość była przyczyną rozstania i rozpadu małżeństwa. Rzecz przedstawiałaby się zupełnie inaczej, gdyby w wyniku zawarcia tej znajomości, małżonek podjął decyzję o rozstaniu.

Popularne tagi:

zawiniony rozpad pożycia małżeńskiego

,

rozpad małżeństwa

,

rozkład pożycia małżeńskiego

,

rozpad pożycia małżeńskiego

,

rozkład pożycia małżeńskiego ile czasuNowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu