Wina małżonka – co mi to daje? Czy łatwo ją udowodnić?

Wina małżonka – co mi to daje? Czy łatwo ją udowodnić?

W mojej praktyce najczęściej spotykam się z sytuacją, w której rozwodzący się małżonkowie chcą ustalenia winy drugiej strony „dla zasady”, ze względu na to, że czują się zranieni czy też oszukani. Należy jednak mieć na uwadze, jak wspomniałem we wcześniejszym wpisie, że spór w zakresie winy znacznie wydłuża i komplikuje proces rozwodowy, w związku z tym warto odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

- czy jestem w stanie udowodnić winę drugiej strony?
- czy warto?

Odnosząc się do samego postępowania dowodowego należy pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii, w polskim prawie nie istnieje stopniowanie winy, co oznacza, że jeśli jeden z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa w 90%, a drugi zawinił tylko nieznacznie (ale jednak), to sąd w wyroku ustali winę obojga małżonków. W celu ustalenia winy współmałżonka, musimy więc wykazać, że jest on wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. Jednocześnie małżonek winny, w ramach swojej obrony, powinien szukać przyczyn leżących po stronie drugiego małżonka, które wpłynęły na jego zachowanie i skłoniły go np. do zdrady.

W celu wykazania winy małżonka, w praktyce, niezbędne będzie powołanie świadków, przedstawienie dowodów z dokumentacji fotograficznej, nagrań audio-wideo, wydruków smsów czy też e-maili.

W tym miejscu należy zastanowić się po co to wszystko, poza satysfakcją, że sąd w wyroku ustali winę męża/żony.

Wina w wyroku rozwodowym skutkuje tak naprawdę możliwością żądania od małżonka wyłącznie winnego alimentów dla małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Nie przekłada się ona na wysokość alimentów dla małoletnich dzieci stron, czy też na kwestię kontaktów z dziećmi lub rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej (pomijając skrajne sytuacje, kiedy np. wina polega na stosowaniu przemocy fizycznej). Wysokość tych alimentów (podobnie jak w przypadku alimentów dla dzieci) uzależniona będzie od dochodów obu małżonków oraz usprawiedliwionych potrzeb. W zależności od tych czynników alimenty dla współmałżonka kształtują się średnio w kwotach od 400 zł do 800 zł, przy czym w skrajnych przypadkach mogą być oczywiście wyższe.Nowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu