Świadczenie pieniężne w wyroku karnym a zatarcie skazania

Sądy w sprawach karnych, bardzo często obok kary grzywny, ograniczenia wolności czy też pozbawienia wolności, zasądzają w wyroku obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz określonej fundacji. Takie orzeczenia bardzo często mają miejsce w przypadku przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 kodeksu karnego).

Osoba skazana niejednokrotnie skupia się na uiszczeniu kary grzywny lub też wykonaniu kary ograniczenia wolności, zapominając o obowiązku uiszczenia świadczenia pieniężnego.

W przypadku wskazanego powyżej przestępstwa (ale nie tylko) kwestia nie uiszczenia świadczenia pieniężnego może mieć bardzo dolegliwe konsekwencje w przyszłości, bowiem „blokuje” możliwość zatarcia skazania. Niestety w przypadku sprawców przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, dość często mamy do czynienia z kierowcami, którzy dokonują tego przestępstwa po raz kolejny. Niejednokrotnie w swojej praktyce zawodowej spotykałem się z sytuacją, w której sprawca jest wówczas sądzony na podstawie dużo surowszego przepisu (art. 178 § 4 kodeksu karnego), pomimo, że poprzedni wyrok miał miejsce wiele lat wcześniej i teoretycznie skazanie powinno być zatarte.

Rzecz toczy się o niemałą stawkę, ponieważ w przypadku § 4 (ponownego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości) sąd tylko w wyjątkowych przypadkach może orzec karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – przeważnie jednak orzekając bezwzględną karę pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd w tym przypadku orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku natomiast prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości po raz pierwszy, jest duża szansa, że sąd orzeknie wyłącznie karę grzywny, a uprawnienia do prowadzenia pojazdów sprawca straci tylko na 3 lata.

W przypadku zatarcia poprzedniego wyroku sprawca jest traktowany, jak osoba niekarana, a więc jakby jechał w stanie nietrzeźwości po raz pierwszy, w związku z tym niezwykle istotne jest, aby pamiętać o wykonaniu wyroku w całości, łącznie ze świadczenie pieniężnym.

Jeśli zatarcie skazania nie nastąpiło z powodu nie uiszczenia świadczenia pieniężnego, a doszło do kolejnego przestępstwa, należy jak najszybciej podjąć działania w celu zatarcia poprzedniego wyroku, przed zakończeniem postępowania związanego z kolejnym przestępstwem.

W celu uniknięcia powyżej opisanej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata na wczesnym etapie postępowania karnego.

Popularne tagi:

zatarcie skazania

,

zatarcie wyroku

,

zatarcie skazania grzywna

,

zatarcie wyroku w zawieszeniu

,

zatarcie kary grzywny

,

zatarcie skazania w zawieszeniu

,

wcześniejsze zatarcie skazania

,

zatarcie skazania wyrok w zawieszeniuNowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu