Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest niejednokrotnie dla sprawcy przestępstwa jazdy po pijanemu bardziej dotkliwy niż wymierzona kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Orzeczenie tego środka karnego jest szczególnie dolegliwe dla zawodowych kierowców.

Dodatkowo, w przypadku zatrzymania prawa jazdy na okres dłuższy niż 1 rok, sprawca takiego przestępstwa będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, aby odzyskać uprawnienia.

Warto jednak wiedzieć, że jeśli sprawca przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu posiada prawo jazdy kilku kategorii to sąd wcale nie musi względem niego orzec zakazu prowadzenia wszystkich rodzajów pojazdów, możliwe bowiem jest wydanie zakazu jedynie wobec określonych pojazdów.

W orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym sąd powinien orzec zakaz prowadzenia pojazdów tej kategorii pojazdów, którym sprawca poruszał się popełniając przestępstwo, jednak może pozostawić sprawcy uprawnienia do kierowania innymi pojazdami (np. ciężarowymi).

Mimo iż wydanie zakazu prowadzenia pojazdów jest w przypadku popełnienia przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu obligatoryjne, to sąd w zakresie orzekania o nim ma dużą swobodę - to od uznania sądu zależy jak szeroki będzie ów zakaz, a więc czy będzie obejmował wyłącznie pojazdy kategorii, którymi poruszał się sprawca.

Decydując o zakazie prowadzenia pojazdów, sąd kierować się będzie m.in. okolicznościami w jakich doszło do popełnienia przestępstwa, a więc jaki był stopień nietrzeźwości sprawcy, czy do popełnienia przestępstwa doszło na drodze o dużym natężeniu ruchu, o jakiej porze dnia lub nocy doszło do popełnienia przestępstwa, w jakich okolicznościach doszło do jego ujawnienia, czy sprawca przestępstwa był już uprzednio karany za wykroczenie drogowe, ale przede wszystkim jakie znaczenie dla sprawcy przestępstwa ma zachowanie uprawnień do prowadzenia pojazdów innych kategorii, a więc czy np. prawo jazdy kategorii C+E jest niezbędne do wykonywania pracy i utrzymania rodziny.

W związku z powyższym należy ostrożnie podchodzić do proponowanej sprawcy przez prokuraturę kary w ramach tzw. dobrowolnego poddania się karze, bowiem praktyka pokazuje, że zazwyczaj (a w zasadzie zawsze) będzie to środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, natomiast przed sądem jest duża szansa na zachowanie uprawnień do prowadzenia pojazdów tych kategorii, których bezpośrednio nie dotyczy popełnione przestępstwo.


Autor: adw. Mikołaj Janik

Popularne tagi:

zakaz prowadzenia pojazdów

,

koniec zakazu prowadzenia pojazdów

,

obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów a zagraniczne prawo jazdy

,

jazda po alkoholu wykroczenie

,

wykroczenie jazda po alkoholu

,

zatrzymanie pod wpływem alkoholu

,

zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdówNowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu