Postępowanie rozwodowe, alimenty - Bełchatów

 • Czym zajmuje się sąd w postępowaniu rozwodowym?

 • Małżonkowie, którzy podejmują decyzję o rozwodzie często są w błędzie, że sąd w ich sprawie rozwodowej będzie zajmował się wyłącznie kwestią rozwiązania małżeństwa, podczas gdy w tego typu sprawie sąd ma obowiązek zawrzeć w wyroku rozwodowym następujące rozstrzygnięcia:

  - kwestia ustalenia winy w rozkładzie pożycia, chyba, że obie strony zgodnie wnoszą o nie orzekanie o winie;
  - kwestia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron;
  - kwestia wysokości alimentów dla małoletnich dzieci stron;
  oraz fakultatywnie (sąd może te kwestie pominąć, jeśli małżonkowie zgodnie o to wnoszą):
  - kwestia kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi stron;
  - kwestia korzystania z wspólnie zajmowanego mieszkania;

 • Ile trwa rozwód?

 • Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bowiem zależy od tego w jakim stopniu małżonkowie są ze sobą skonfliktowani i które z ww. kwestii pozostają pomiędzy nimi sporne. Jeśli strony nie mogą zawrzeć porozumienia w żadnej z powyższych spraw, może pojawić się konieczność wyznaczenia kilku, a w skrajnych przypadkach kilkunastu rozpraw, co w praktyce oznacza, że rozwód może potrwać nawet kilka lat, ponieważ sąd (w zależności od miasta) wyznacza rozprawy średnio co 3-6 miesięcy.

 • Ile kosztuje?

 • Koszt postępowania rozwodowego to przede wszystkim opłata sądowa od pozwu, która wynosi obecnie 600 zł. Poza tym doliczyć należy koszt pobrania z Urzędu Stanu Cywilnego skróconego odpisu aktu małżeństwa oraz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (22 zł). Należy mieć również na uwadze, że w toku postępowania sądowego mogą pojawić się koszty związane z opinią biegłego, stawiennictwem świadków, kosztami zastępstwa procesowego drugiej strony.

  Jeśli chodzi o koszty zastępstwa procesowego (koszty wynagrodzenia adwokata) to są one uzależnione od wielu czynników, ale przede wszystkim stopnia skomplikowania sprawy. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem.

 • Czy warto skorzystać z pomocy adwokata?

 • Na powyższe pytanie należy z pewnością odpowiedzieć twierdząco jeśli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w którejkolwiek ze wskazanych powyżej kwestii. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie stron, gdzie małżonkowie doszli do porozumienia we wszystkich sprawach, jakie sąd zawrze w wyroku, pomoc adwokata nie zawsze jest niezbędna. Należy jednak pamiętać o tym, że każda ze stron ma możliwość zmodyfikowania swoich żądań zawartych w pozwie czy też odpowiedzi na pozew, ustnie na rozprawie, co niejednokrotnie się zdarza i ma na celu zaskoczenie przeciwnika procesowego, który liczył na szybki i zgodny rozwód, nie decydując się w związku z tym na pomoc adwokata.

  Popularne tagi:

  postępowanie rozwodowe

  ,

  rozwód

  ,

  wysokość alimentów

  ,

  adwokat rozwodowy

  ,

  adwokat rozwód

  ,

  alimenty po rozwodzie  Nowość!


  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

  Tel: +48 793-170-907

  Email: kancelaria@adwokat-janik.eu