Posiadanie nieznacznej ilości narkotyków

Posiadanie narkotyków jest jedną z tych kategorii spraw karnych, z którymi w praktyce adwokackiej spotykam się zdecydowanie najczęściej. Na wstępie wyjaśnić należy istotną różnicę pomiędzy posiadaniem narkotyków, a pozostawaniem pod ich wpływem lub ich zażywaniem. Zarówno dysponowanie środkiem odurzającym w trakcie jego zażywania, jak równie pozostawanie pod wpływem narkotyków, nie wyczerpuje pojęcia „posiadania” i w związku z tym nie skutkuje odpowiedzialnością karną za przestępstwo stypizowane w art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Innymi słowy, to, że ktoś jest pod wpływem narkotyków, nie oznacza, że je posiada, pomimo, że pozornie logiczne może wydawać się, że skoro je zażył, to musiał je w tym momencie posiadać. Orzecznictwo Sądu Najwyższego rozstrzyga te kwestia dość jednoznacznie, mianowicie, że znajdowanie się pod wpływem środka odurzającego będące następstwem uprzedniego jego użycia w całości, nie stanowi posiadania tego środka odurzającego. Powyższa kwestia może wydawać się rozważaniem czysto teoretycznym tylko na pierwszy rzut oka, ponieważ w praktyce dość często zdarzają się sytuację, w której osoba będąca pod wpływem narkotyków, jest wprowadzana w błąd co do karalności swojego postępowania i w związku z tym zupełnie niepotrzebnie przyznaje się do posiadania i poddaje dobrowolnie karze, która tak naprawdę w ogóle nie powinna być wymierzona. Warto pamiętać więc o powyżej opisanej „praktycznej” stronie posiadania narkotyków.

Kwestią kolejną jest wyjaśnienie, w jaki sposób Sąd, a na etapie przygotowawczym Policja/Prokuratura, ustala, czy ilość narkotyku jest znaczna czy też nieznaczna. W praktyce orzeczniczej przyjmuje się, że ilość znaczna, to taka, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu osób uzależnionych.

Z kolei pojęcie ilości nieznacznej jest w orzecznictwie ustalane nie tylko przez kryterium ilościowe, ale również kryterium rodzaju narkotyków (miękkie, twarde), a także sposobu przeznaczenia posiadanego narkotyku (na własny użytek, wprowadzanie do obrotu).

Z powyższego wynika, że zarówno pojęcie znacznej ilości narkotyku, jak również ilości nieznacznej, są pojęciami nieostrymi, interpretowanymi odmiennie przez różne Sądy, a jest to kwestia niezmiernie istotna, bowiem przekłada się bezpośrednio na surowszą lub łagodniejszą odpowiedzialność karną, a nawet na umorzenie postępowania.

Zgodnie z art. 62a wspomnianej powyżej ustawy, Sąd, a na etapie przygotowawczym również Prokurator, ma możliwość umorzenia postępowania karnego, jeżeli:

- sprawca posiadał narkotyki w nieznacznej ilości;

- były one przeznaczone na własny użytek;

- orzeczenie kary wobec sprawcy byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia przestępstwa oraz stopień społecznej szkodliwości.

Warto pamiętać o powyższej „furtce”, bowiem w praktyce niezmiernie rzadko zdarza się, że to Prokurator z własnej inicjatywy umorzy postępowanie, bez wniosku podejrzanego lub jego obrońcy. Najczęściej, nawet w przypadku posiadania niewielkiej ilości narkotyków, sprawcy proponowane jest dobrowolne poddanie się jakiejś łagodnej karze (np. grzywnie). Skorzystanie z pomocy adwokata już na wczesnym etapie postępowania, często może pozwolić uniknąć odpowiedzialności karnej w opisanych powyżej przykładach.

Popularne tagi:

posiadanie nieznacznej ilości narkotyków

,

posiadanie narkotyków

,

posiadanie narkotyków kk

,

kara za posiadanie narkotyków na własny użytek

,

kara za posiadanie narkotyków

,

posiadanie narkotyków art

,

ile grozi za posiadanie narkotyków

,

posiadanie narkotyków kara

,

posiadanie znacznej ilości narkotykówNowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu