Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Kwestia odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji, gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna, jest oczywista i nie wymaga szerszego komentarza – ustawodawca uregulował tą odpowiedzialność w art. 299 kodeksu spółek handlowych. W dużym uproszczeniu mówiąc, Prezes Zarządu, a także pozostali członkowie zarządu, w razie braku możliwości wyegzekwowania należności z majątku spółki, odpowiadają w stosunku do wierzycieli spółki swoim własnym, osobistym majątkiem, chyba że, w przewidzianych przez przepisy terminie, tj. w ciągu 14 dni od powstania stanu niewypłacalności, złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Kwestia odrębną, która w mojej ocenie wymaga omówienia, jest jednak ustalenie, za które długi odpowiadają członkowie zarządu, w szczególności w przypadku częstych roszad osobowych na tych stanowiskach. Czy tylko za długi powstałe w trakcie kiedy pełnili swoją funkcję? Niestety dość ugruntowane orzecznictwo wskazuje na to, że nie tylko. Osoba, która decyduje się objąć stanowisko członka zarządu spółki z o.o. powinna zatem niezwłocznie po objęciu tej funkcji zapoznać się gruntowanie z sytuacją finansową spółki, a następnie, w przypadku stwierdzenia stanu niewypłacalności złożyć wniosek o upadłość. W przeciwnym wypadku taki członek zarządu odpowiadał będzie nie tylko za długi powstałe w trakcie jego kadencji, ale również za długi powstałe w trakcie kadencji poprzedników, o ile stan niewypłacalności istniał w momencie objęcia funkcji członka zarządu, albo powstał w trakcie sprawowania tej funkcji, a wniosek o upadłość nie został zgłoszony w terminie.

Zauważyć należy, że sama rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji, w sytuacji w której powstał już stan niewypłacalności, nie rozwiązuje problemu. Taki członek zarządu będzie niewątpliwie odpowiadał za długi spółki, jakie powstały do dnia jego rezygnacji. Niestety dla członków zarządów, istnieje linia orzecznicza sądów powszechnych, zgodnie z którą, członek zarządu, który nie złożył wniosku o upadłość pomimo istnienia stanu niewypłacalności, a następnie zrezygnował z pełnienia funkcji, odpowiada również za długi powstałe po tej rezygnacji, bowiem w dużym uproszczeniu mówiąc, długi te powstały w związku z zaniechaniem tego członka zarządu – innymi słowy, szkoda wierzyciela pozostaje w związku z nie złożeniem przez członka zarządu wniosku o upadłość, bowiem gdyby taki wniosek został złożony, to ta trudna do odzyskania wierzytelność nigdy by nie powstała.

Jak wynika z powyższego, przed podjęciem decyzji o objęciu funkcji członka zarządu sp. z o.o., a co najmniej niezwłocznie po jej objęciu, należy prześwietlić finanse zarządzanej przez nas spółki, bowiem skutki zaniedbania na tym etapie mogą być opłakane w skutkach dla osobistego majątku osoby piastującej tą funkcję.

Popularne tagi:

odpowiedzialność członków zarządu

,

spółka zoo odpowiedzialność

,

odpowiedzialność członka zarządu

,

odpowiedzialność w spółce z oo

,

odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej

,

odpowiedzialnosc w spolce z oo

,

odpowiedzialność członka zarządu spółki akcyjnej

,

spółka zoo odpowiedzialność prezesa

,

prezes spółki z oo odpowiedzialność

,

kto odpowiada za długi spółki z ooNowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu